Showing all 36 results

 • Cá Ba sa

  30,000 /0.5kg
 • Cá Bạc Má

  48,000 /0.5kg
 • Cá Bớp

  125,000 /0.5kg
 • Cá Cam

  42,000 /0.5kg
 • Cá Chép

  39,000 /0.5kg
 • Cá Chim Đen

  68,000 /0.5kg
 • Cá Chim Trắng

  70,000/0.5kg
 • Cá Chình

  330,000 /0.5kg
 • Cá Chuồng

  80,000 /0.5kg
 • Cá Cơm

  30,000 /0.5kg
 • Cá Diêu Hồng

  40,000 /0.5kg
 • Cá Đỏ

  37,000 /0.5kg
 • Cá Đối

  68,000 /0.5kg
 • Cá Hố

  85,000 /0.5kg
 • Cá Hồng

  75,000 /0.5kg
 • Cá kèo

  95,000 /0.5kg
 • Cá Lóc

  40,000 /0.5kg
 • Cá Mó

  60,000 /0.5kg
 • Cá Mú

  110,000 /0.5kg
 • Cá Ngân

  55,000 /0.5kg
 • Cá Ngừ

  49,000 /0.5kg
 • Cá Nục

  41,500 /0.5kg
 • Cá Nục – nhỏ

  35,000 /0.5kg
 • Cá Sòng

  37,000 /0.5kg
 • Cá Thu Lý Sơn

  95,000 /0.5kg
 • Cá Thu Nhật

  42,500/0.5kg
 • Cá Trê

  40,000 /0.5kg
 • Chả Cá Thát Lát

  75,000 /0.5kg
 • Đầu Cá Hồi

  40,000/cái
 • Lươn

  90,000 /0.5kg
 • Mực Ống

  180,000 /0.5kg
 • Nghêu

  25,000 /kg
 • Phi Lê Cá Hồi

  195,000 /0.5kg
 • Tôm Đất

  60,000 /0.5kg
 • Tôm Sú

  200,000 /0.5kg
 • Tôm Thẻ

  150,000 /0.5kg

Lọc theo giá

Đề nghị gọi lại tư vấn!

0963 321 079