Showing all 3 results

  • Cá Cam

    42,000 /0.5kg
  • Cá Chim Đen

    68,000 /0.5kg
  • Cá Chim Trắng

    70,000/0.5kg

Lọc theo giá

Đề nghị gọi lại tư vấn!

0963 321 079