Showing all 3 results

  • Bắp nếp

    20,000/kg
  • Khổ qua rừng

    27,000/ 400 gram
  • Thơm

    13,000/ 500 gram/ Trái

Lọc theo giá

Đề nghị gọi lại tư vấn!

0963 321 079