Tôm Thẻ

150,000 /0.5kg

Tôm thẻ chân trắng nguyên con

 

Khuyến mãi
Danh mục:
0963 321 079